Proartist
 
 

Proartist är ett managementbolag som erbjuder artisten en helhetslösning avseende förhandling, avtalsskrivning, ekonomi, försäkring o placeringsråd i samråd med våra samarbetspartners.
Vår målsättning är den, att ge varje artist professionell rådgivning på alla plan och sträva efter att ge den enskilde artisten individuell hjälp.

Vi har en stark organisation med all den specialisthjälp artisten behöver och har en lång och bred erfarenhet från teater-, TV- och filmbranschen. Till artistens förfogande står också våra advokater, bank- och försäkringsbolag samt vår revisionsbyrå med auktoriserade revisorer, vilka samtliga är mycket väl insatta i denna bransch.
Hos oss väljer man vad man vill ha hjälp med – allt – eller vissa bitar. Det kan vara ett specifikt ärende man vill ha få löst med experthjälp.
Vår styrka ligger i ”allt-under-ett-tak-principen”.

Vi representerar idag bl a Lasse Åberg, Lill Lindfors och Klasse Möllberg. Dessutom samarbetar vi på olika sätt med andra artister såsom t ex Janne Schaffer m fl. 

Vi arbetar även med lönehantering inom framför allt musik- ,teater- och filmbranschen. Vi är väl insatta i de avtal som gäller på marknaden. Vi hanterar även andra branscher.


 

 


Mia Nikula
Manager

 
   
  Proartist AB
Hornsgatan 24
118 20 Stockholm

Tel:
Fax:
+46 8 517 017 20
+46 8 517 017 39
E-post: info@proartist.se